CarlHenrikLjung_678x381_150

CarlHenrikLjung_678x381_150

”Vid köp av produkter som innehåller prosulfokarb medföljer ett informationsblad kring hur produkten ska användas utöver det som står på etiketten”, säger Carl-Henrik Ljung, Syngenta.