flytta1

flytta1

Med tyngre maskiner och starkare traktorer är risken för markskador alltid närvarande. Till detta kommer ett omfattande behov av bättre dränering av våra fält.