flytta2

flytta2

Plöjning med onlandplog ger mindre packningsskador än konventionell plöjning.