Följ upp_2

Följ upp_2

En handtröska kan underlätta att ta ut prover innan skörd.