forsok2

forsok2

”Knepet är att i allt flöde få fram just den information du behöver för att göra rätt insatser”, konstaterade Klaas Ane Jellema, Ugerups säteri.