Förtroende och tillit

Krönika ur Lantbrukets Affärer 9/17

Alla företagare funderar på framtiden. Hur ser det ut i min bransch och inom mitt affärsområde om fem år? Vad händer på tio års sikt? Finns det någon som vill ta över det jag har skapat eller ska jag försöka hitta en köpare? Är verksamheten inte utvecklingsbar, är det kanske en avveckling som är mest relevant? Oavsett vad, måste det finnas en beredskap för det som komma skall.

En lantbruksföretagare kan i alla fall vara säker på en sak, det kommer alltid att finnas ett behov av råvaror till livsmedel. Att hela lantbruksbranschen skulle upphöra, finns inte på kartan. Vi kan inte överleva på enbart importerad mat, eller hur? Lantbruket är dessutom väl lämpat som miljövårdare och skapar många så kallade ekosystemtjänster. Kort sagt, framtiden borde vara ljus men det gäller att anpassa sin verksamhet till den.

I tidningsbranschen där jag befinner mig, är framtidsfrågorna svårare att diskutera. På tio års sikt, finns det några tryckta tidningar kvar då? Eller har visionen om en helt digital värld blivit verklighet? Redan nu kan vi se att våra barn inte läser några dagstidningar, alla nyheter hittar de på webben och i de sociala medierna. Men hur blir det med den typen av tidskrifter som vi producerar, kommer de att klara av den digitala konkurrensen?

För min egen del har jag länge varit fast övertygad om att kunskapsbaserade tidskrifter, främst de som är nischade inom en relativt snäv bransch, kommer att finnas kvar inom överskådlig tid. Behovet av seriös och kontrollerad fakta inom olika specifika ämnesområden bör vara en garant för vår överlevnad. Likaså finns det ett behov av vidareutbildning som tidskrifterna klarar av att leverera. Men jag ska villigt erkänna att tvivlen har funnits där och många är de som i all välmening försökt få mig in på den digitala vägen.

Nu, när vi är inne i den andra halvan av 2017, kan vi skönja en attitydförändring. Det finns både företag, organisationer och enskilda personer som börjar tala om de tryckta mediernas fördelar. De litar inte längre på det som serveras på webben, de har tröttnat på svårigheten att hitta seriösa källor och de vill inte synas ihop med andra aktörer som anses tvivelaktiga. I tidskriften ”Power Print” som når 60 000 företag och aktiva i den grafiska branschen i Europa, hade de i somras ett tema under rubriken ”Sant eller falskt?” Där drog de följande slutsats:

”I en tid då onlinekanaler förlorar trovärdighet på grund av mängden fejknyheter, spelar print en viktig roll för att återskapa allmänhetens tillit till medierna och att ge varumärken en förtroendegaranti.”

Kort sagt, tryckta tidskrifter ­skapar tillit i ett samhälle som börjar misströsta. I denna mening ligger mitt företags framtid!

Agneta Lilliehöök
Lantmästare och tidningsproducent