Fortsatt stormigt_1

Fortsatt stormigt_1

Kristian Refnov ser inte att nya strukturer medför ökade kostnader.