Främsta målet är att förändra marknaden

Anders Birgersson

Mjölkleverantörsföreningen Glada bonden befinner sig vid ett vägskäl. Bygga eget mejeri eller ej – det är frågan för föreningen som verkar i tysthet och omsätter runt 100 miljoner kronor.

Glada bonden kom till i samma tid som Wermlands mejeri, det vill säga 2015 då missnöjet med Arlas prissättning stod på topp. Uppläggen var dock helt annorlunda. Glada bonden hade aldrig ambitionen att skapa ett eget varumärke och muta in en region. I stället var tanken att förändra hela den svenska mjölkmarknaden genom att runda mejerierna och sälja mjölkråvaran direkt till kunderna genom att sätta reglerna om splittade leveranser i system.

Fick stor uppmärksamhet
Ett 80-tal bönder spridda över Syd- och Mellansverige men med ett kluster i Östergötland och norra Småland som motor, hakade på och betalade in startavgiften på 40 000 kronor.
Initiativet fick stor medial uppmärksamhet. När Sia Glass i slutet av 2016 började köpa sin grädde från Glada bonden förutsågs på sina håll att mejerimarknaden stod inför en revolution. ”Glada bonden kan stjälpa mejerinäringen” lydde en rubrik i lantbrukspressen.
Så blev det nu inte. Mediernas intresse för Glada bonden svalnade och när Lantbrukets Affärer för en tid sedan av en flygresenär uppmärksammades om att SAS på en flygning serverat en mejeridessert märkt med Glada bondens logga – ja, då blev redaktionens reaktion närmast ”finns dom kvar?”

Arbetande styrelse
Jodå, intygar föreningens talesman och ordförande Anders Birgersson från östgötska Vikingstad. Föreningen omsätter idag runt 100 miljoner kronor och av de 80 medlemmarna levererar 10–15 en del av sin produktion till Glada bonden.
”Vi har kvar som främsta mål att förändra den svenska marknaden för mejerivaror”, säger Anders Birgersson. ”Våra största kunder är Orkla, Sia och Semper. Den produkt er läsare stötte på är resultatet av ett samarbete mellan Orkla och SAS.”
Glada bonden har ingen anställd personal. Fyramanna­styrelsen är i högsta grad en arbetande sådan.
”Anställer vi folk, drar kostnaderna iväg. Och en av våra riktiga styrkor är att knyta band mellan kund och leverantör. Sådant som kontraktsförlängningar och prisförhandlingar sköter vi också själva. Magnus Palmgård i styrelsen drar ett tungt lass, hans yrkesbakgrund som affärsrådgivare kommer väl till pass.”
De 35-40 miljoner kg mjölk som Glada bonden väger in på årsbasis processas på ett antal mejerier runt om i landet.

Bygger upp ett eget kapital
”Det är viktigt att balansera så att vi får bra betalt för både fett och protein”, säger Anders Birgersson. Att sälja mjölk är svårt jämfört med att sälja ägg eller kött. Man måste ha känslan för helheten – det är svårt att greppa totalbalansen. Att få till en bra volymbalans över året är också en komplicerad sak.”
En sak som skiljer ut Glada bonden från övrig nystartad mejeriverksamhet är att leverantörerna inte får någon merbetalning för den mjölkmängd de säljer till föreningen. En Glada bonden-leverantör som till exempel lämnar sin övriga produktion till Arla får samma avräkningspris som Arla ger.
”Vi bygger upp ett eget kapital och hur stort det ska bli får stämman besluta om”, säger Anders Birgersson. ”Våra medlemmar är med för att bygga en ny mejerimarknad i Sverige och den vinst vi med tiden ska göra kommer att fördelas på samtliga 80 medlemmar.”

Börjar nå kapacitetstaket

Hur ser framtiden ut för er? ”Väldigt svårt att svara på”, säger Anders Birgersson. ”Det viktigaste vi åstadkommit hittills är att vi tagit bort filtret mellan kunderna och primärproduktionen och fått till en väldigt bra kommunikation med våra kunder. Men vi börjar nå toppen när det gäller produktionskapacitet. Läget är nu sådant att vi får bestämma oss för om vi ska satsa på ett eget mejeri eller ej. Ett mejeri betyder en investeringskostnad på en halv miljard kronor. Det är väldigt mycket pengar, men frågan är hur vi annars ska klara volymerna framöver.”

Av Sven-Olov Lööv