Framtidstro och omtanke – ett vinnarkoncept för Kärrabo

Årets Byggnadsstipendium gick till Pär, Yvonne och Martin Aspernäs på Kärrabo gård utanför Bergkvara för deras nybyggda hönsstall och äggpackeri. Deras rådgivare Henrik Karlsson, HS Kalmar, erhöll även han ett diplom.

När Lantbrukets Affärers Byggnadsstipendium delades ut för tionde gången var det familjen Aspernäs på Kärrabo som drog det längsta strået. Deras engagerade satsning på ägg­produktion och genomtänkta byggnader där både arbetsmiljö och djurmiljö har stått i fokus, ger både inspiration och fungerar som förebild för andra lantbruksföretagare.  
Det ursprungliga hönsstallet byggdes 1994 och de nya byggnaderna togs i bruk hösten 2014. Det nya stallet placerades parallellt med det gamla och de båda byggnaderna länkades ihop med hjälp av ett packeri inklusive lager. Hela anläggningen är väl planerad och trots sin storlek smälter den väldigt väl in i landskapet. Därtill kommer många genomtänkta detaljer, fina färgval, vackra fönster och ett väl fungerande flöde i produktionen.    

På håll är det packeriet, den röda byggnaden, som fastnar i blickfånget. Det gör att de stora hönsstallarna bakom förminskas.

På håll är det packeriet, den röda byggnaden, som fastnar i blickfånget. Det gör att de stora hönsstallarna bakom förminskas.
Juryn var imponerad över den kulturgärning som Ingvar Svensson och Maria Hofvendahl Svensson har gjort genom att renovera det gamla bränneriet på Lyngby gård.
Gunnar Nilsson representerade familjen på Gunnarshög. Deras gårdsbutik är ännu en pussel­bit i strävan att bjuda in konsumenterna.

Engagemang och intresse
Vid byggseminariet som hölls på Tejarp den 1 oktober presenterades alla de fyra nominerade byggnaderna och ägarna fick berätta hur de tänkt och vad som legat bakom deras prioriteringar och val. Ett stort engagemang och intresse för både funktion och estetik var den gemensamma nämnaren. Det framgick tydligt hur viktiga byggnaderna är för dem.
Juryns val var som vanligt svårt då alla byggnaderna hade sina egna för­delar. Men vinnare blev alltså Kärrabo och de erhöll stipendiet på 25 000 kronor, diplom och en mässingsskylt att sätta upp på det aktuella huset. Motiveringen löd: ”Där formen fått följa funktion och produktion som sammantaget gett en anläggning med bästa miljö för människor och djur. Trots sin storlek väl anpassad i landskapet.”

Juryn var imponerad över den kulturgärning som Ingvar Svensson och Maria Hofvendahl Svensson har gjort genom att renovera det gamla bränneriet på Lyngby gård.

Hedersomnämnanden
De tre byggnaderna som blev ”andrapris­tagare” fick förutom en gåva och ­blommor, ett diplom med motiveringar.

Bränneriet på Lyngby:

”En beundrans­värd kulturgärning att bevara och utveckla det gamla bränneriet. Där husets historia har tagits tillvara och nya funktioner skapats.”

Gårdsbutiken på Gunnarshög:

”Spännande och smart lösning med ett vackert burspråk i gårdsbildens linjer som bjuder in konsumenten att ta del av det moderna jordbrukets produkter.”

Maskinhallen på Forsby Säteri:

Gunnar Nilsson representerade familjen på Gunnarshög. Deras gårdsbutik är ännu en pussel­bit i strävan att bjuda in konsumenterna.

”En anslående byggnad i tidlös form och rik på detaljer. Där en modern stomme ­öppnar möjligheter för framtida funktioner.”

 

Av Agneta Lilliehöök
Foto Per-Ola Olsson