Framtidstro_4

Framtidstro_4

Gunnar Nilsson representerade familjen på Gunnarshög. Deras gårdsbutik är ännu en pussel­bit i strävan att bjuda in konsumenterna.