franvaro1

franvaro1

”Det största problemet är den totala frånvaron av logik som skapar stor osäkerhet bland allmänheten”, säger Ulrik Lovang.