franvaro2

franvaro2

”Våra sammanställningar av förekomst av växtskyddsmedel i Sverige pekar inte ut glyfosat som en problemsubstans i grundvatten”, säger Jenny Kreuger. Foto Julio Gonzalez, SLU