franvaro3

franvaro3

”I första skedet vill regeringen förbjuda privatpersoner att använda glyfosat. Att inte ha någon utbildning vid hanteringen är en risk i sig”, menar Stina Bergström. Foto Sveriges Riksdag