Full koll på tork och lagring via mobilen

Malin Heder, Skandia Elevator, är projektledare för satsningen på Grain Cloud.

Nu har Grain Cloud börjat ta form på allvar – en molnbaserad plattform som gör det möjligt för lantbrukaren att se sin lagring och styra sin anläggning via mobilen. Bakom det hela står Skandia Elevator i Arentorp.

Arbetet med att skapa Grain Cloud inleddes 2017 och nu är de flesta bitarna på plats.

”Det handlar om en molnbaserad plattform och uppkopplingsmöjlighet mot PCL-baserade styrsystem. Detta ger förutsättningar för lantbrukaren att kunna se och styra sin anläggning via ett mobilt gränssnitt. Systemet är flexibelt och ger möjlighet att addera funktionalitet utifrån behov”, berättar Malin Heder som arbetar på Skandia Elevator och leder projektet.

Sedan förra året ingår Grain Cloud i ett EIP-projekt som drivs av AgroVäst och som ska vara klart nästa år. I projektet arbetas det inom flera problemområden för att addera funktionalitet för lantbrukare, varav spårbarhet är ett. Spårbarhet är ett område där de har arbetat med lösningar gällande områdena kvantitet och kvalitet.

”Inom kvantitet arbetar vi med en lösning för att väga spannmålen genom en elevator för att på så sätt definiera olika partier. Vi arbetar nu vidare med detta för att kunna realisera delar av funktionaliteten innan årets skörd”, berättar Malin.

Allt på ett ställe
Nu finns teknologin framme och är verifierad. I Grain Cloud-appen samlas uppgifter från en rad olika delar i spannmålskedjan på ett och samma ställe. Här beräknas tork- och transporttider, vilket underlättar planering och arbetsfördelning. Sker ett driftstopp kommer omedelbart ett larm. Om tork eller transportör stannar mitt i natten kan problemet åtgärdas på en gång, vilket sparar in många dyrbara timmar när det är som mest hektiskt.

Genom att integrera andra delsystem på anläggningen ska även kvalitetsparametrar som temperatur och fukthalt för ett definierat parti kunna adderas och komplettera redan befintliga funktioner. Dessa handlar bland annat om larm ifall någon del i anläggningen börjar krångla och även om att varsla när det är dags för planerat underhåll och service. Allt för att förenkla övervakningen och säkerställa driften.

”Vi planerar också att tillsammans med våra samarbetspartners som är experter i hela värdekedjan från jord till bord fortsätta utvecklingen när det gäller spårbarhet. Tanken är att integrera fler funktioner utifrån lantbrukarens behov”, berättar Malin.

Lagret i byxfickan
Via systemet finns lagerstatusen alltid nära till hands. Om exempelvis en säljare eller köpare ringer och frågar kan den som ansvarar för anläggningen direkt kolla lagerstatus via mobilappen.

Svårigheterna gällande full spårbarhet av spannmål från jord till bord är inte teknologin.

”Tekniken finns och det mesta är möjligt. Om inte idag, så imorgon.”

Utmaningen som det mer handlar om är att kunna skapa något som är generellt och fungerande för majoriteten av anläggningar trots olikheterna kring grad av automation. Tanken är att information och mätdata ska bearbetas av Grain Cloud i realtid för att i samverkan med anläggningens styrsystem autonomt optimera och styra flödet, identifiera avvikelser och utnyttja anläggningen utifrån spannmålens fysiska egenskaper.

Av Ulf C Nilsson