sid21

sid21

Per Frankelius tror på ett paradigmskifte där vi inte längre talar om ekologiskt och konventionellt utan där en generell approach till precision görs inom båda filosofierna och att de gamla namnen suddas ut.