sid28

sid28

”Produktiva företag tenderar att vara större och använder resurser som mark, arbetskraft och insatsvaror mer effektivt”, säger Joel Karlsson, analytiker på Jordbruksverkets utredningsenhet som har hjälpt OECD med rapporten.