sid8_1

sid8_1

Diflufenikan kommer på olika sätt att tas upp i Säkert Växtskydd, bland annat med fältvandring i höst i samband med behandling, berättar Negin Nasiripour, LRF.