Grön- och grödkrav försvårar våren

Även om många fått dispens från kravet på andel grön mark kan kravet om antal grödor fortfarande ställa till det för regndrabbade bönder. För Kalmarbönderna är det dubbelt surt.

Att vädrets makter ställer till det för oss har varit verklighet sedan vi började bruka jorden och det är något de flesta av oss ändå kan parera någorlunda. Dock finns det fler parametrar att ta hänsyn till. Nämligen alla de regelverk som idag styr lantbruket och som inte alltid har den flexibilitet som en väderberoende verksamhet kanske kräver. En väldigt påtaglig konsekvens av den blöta hösten är att många redan när detta skrivs, med en månad kvar till första mars, står med fulla gödselbrunnar.

Surt för Kalmar
Något som kanske är lite lättare att glömma, i alla fall innan SAM-ansökningarna ska in, är kravet på grön mark och på antal grödor. I Halland, Blekinge och Skåne ska andelen grön mark under vintern vara minst 60 procent. I Öster­götlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Gotlands och Västra Götalands län är andelen 50 procent. Det gäller om du har mer än fem hektar åker.
I Skåne, på Gotland, i Östergötland, Halland, Blekinge och Kronoberg har länsstyrelserna meddelat generell dispens från kravet på grön mark. Kalmar­bönderna och deras kollegor i Västra Göta­land har dock inte erhållit någon dispens.

Håll koll på kalendern
Förutom att de senare inte fått dispens måste de även ta hänsyn till att för att räknas som höstgrödor ska de vara sådda senast 5 oktober. Normalår gäller samma datum även i Östergötland, Jönköping, Kronoberg samt på Gotland. I Skåne, Blekinge och Halland ska höstgrödor enligt regelverket vara i jorden senast 15 oktober.
En fin höst är det möjligt att etablera en fin och välmående höstgröda även efter Jordbruksverkets datum, och eftersom regelverket syftar till en så stor andel grön mark som möjligt kan höstsådd även efter Jordbruksverkets sista datum i alla fall anses vara i linje med intentionerna bakom regelverket.

Stubb kan räknas
En detalj i regelverket som många kan dra nytta av efter den gånga hösten är att stubb kan räknas som grön mark.
I Östergötlands, Jönköpings, Krono­bergs, Kalmar, Gotlands och Västra Götalands län ska stubben liga orörd till tidigast 10 oktober. Den får alltså varken dödas eller brytas. I Skåne, Blekinge och Halland är tidsgränsen 20 oktober. Förskjutningar i sprutning och plöjning kan alltså ha fått den positiva bieffekten att stubben kan räknas grön mark, även om den per definition inte är höstsådd.

Träda ett alternativ
Kravet på antal grödor går det i dagsläget inte att få dispens för. Under tio hektar åker finns inget krav på antal grödor, mellan tio och 30 hektar ska du ha minst två grödor och över 30 hektar ska du ha minst tre grödor. För dem som totalt missat höstsådden och som enligt regelverket i så fall tvingas till tre olika sorters vårgrödor kan det vara ett alternativ att räkna på att ersätta en vårgröda med träda. Den förväntade bristen på vårutsäde talar för att vi kommer att se större arealer i träda det här året än vad som varit tidigare år.
Vårkorn och vete fungerar men att så exempelvis havre för att klara kravet på antal grödor riskerar att bli en dålig affär och det kommer vara många som slåss om de lönsamma kontrakten. När det gäller proteingrödor är det värt att minnas att ogräsbekämpningen både är dyr och begränsad till ett fåtal preparat. Har du mark inom vattenskyddsområde är sannolikheten liten att du får dispens för Basagran.

Av Per-Ola Olsson