Grönjuice ger snabb tillväxt hos grisar

Cirka fem procents bättre daglig tillväxt är resultatet hittills bland de grisar som fått grönjuice i foderstaten jämfört med traditionellt kraftfoder. ”Så grönjuice är ett klart intressantalternativ”, konstaterar projektledaren Anna Wallenbeck på SLU.

Bioraffinerat ensilage visade sig ha hög potential som foderalternativ till grisar. Tre av de fyra första omgångarna tillväxtgrisar på lantbruksskolan Sötåsen har nu klarats av och preliminära siffror pekar på fem procent snabbare daglig tillväxt.

Under hösten pressades nyskördat ensilage och grönjuicen från processen ersatte en del av kraftfodret i grisarnas foderstat. Det handlade om tillväxtgrisar som fick denna blandning från avvänjning fram till leverans till slaktsvinsproducent.

Grönjuicen blandades istället för vatten i fodret och fodergivan i försöksgruppen minskades med 13 procent. Med mindre foder borde tillväxten också ha minskat med motsvarande 13 procent, men det blev tvärt om. De växte snabbare.

Bättre foderomvandling
”Enligt preliminära analyser som gjorts av agroteknikerstudent Emelie Brindberg på tre av fyra omgångar var foderomvandlingen ungefär 18 procent bättre jämfört med gruppen som bara fick traditionellt kraftfoder”, berättar projektledaren Anna Wallenbeck från SLU.

Genom bioraffineringen extraheras stora delar av proteinfraktionen och uppenbarligen har det god effekt på tillväxten.

”Pressjuice har en potential som näringsresurs för gris och det ökar möjligheten att även utan betande djur inkludera vall i grisarnas foderstat och i växtföljden”, säger Anna Wallenbeck.

Fiberfraktionen som blir kvar efter bioraffinering fungerar som grovfoder till idisslare medan proteinet som hamnar i grönjuicen alltså fungerar utmärkt i grisfoder.

Ett ytterligare steg är att reducera vattenhalten och istället producera proteinpasta av pressvattnet, men dit har de ännu inte nått i den svenska delen av projektet, men väl i Danmark.

Hygienisk nackdel
Finns det då något att skriva på minuskontot i det pågående försöket med tillväxtgrisar?

”De grisar som fick pressjuicen blev lösare i magen, vilket påverkar hygienen i boxen. Vi har inte hunnit analysera detaljerna rörande boxhygien, men grisarnas hälsa påverkades inte negativt.”

Om finansieringen kan lösas blir nästa steg att följa grisarna ända fram till slakt och se om grönjuicen har någon påverkan på köttkvaliteten utöver den bättre tillväxten.

”Vi planerar även att inkludera suggor i en egen studie och att göra mer analytiska smältbarhetsstudier av grönjuicen”, berättar Anna Wallenbeck.

Hur det går med detta hänger på om finansieringen löser sig. Klart är i alla fall att det i vallen finns en enorm proteinkälla att forska vidare kring.

Av Ulf C Nilsson