Helt ­automatiserad odling

Brittiska forskare odlar ett hektar vårkorn utan att beträda fältet. Allt sköts med hjälp av robotar som samlar information om grödan och ger order till traktor och redskap. Enda mänskliga inblandningen är att fatta beslut om vilka åtgärder som ska utföras. Foto: Hands Free Project.

Flera maskintillverkare har under senare år presenterat sina visioner om hur lantbruket i framtiden använder sig av svärmar av små robotar i växtodlingen.
Vid Harper Adams University i Storbritannien förvandlas just nu visionerna till verklighet.

En robot med spade tar prover där växtodlings­rådgivaren önskar. Foto Hands Free Project.

Ett hektar vårkorn växer så det knakar på ett fält strax intill universitetsbyggnaderna i brittiska Shropshire. Fältet omgärdas av ett rejält staket och utmed ena kanten står en liten byggnad med stora fönster riktade in mot fältet. Byggnaden är fylld av datorer och skärmar.
Härifrån styrs världens första helt automatiserade kornodling.
”Vi anser att automatiserad odling tillhör framtiden och vill bevisa att den går att genomföra med redan känd teknik”, säger Martin Abell som är en av tre personer i projektets ledningsteam. ”Maskintillverkarna borde redan ha dessa produkter på marknaden.”
Motivet för att odla med robotar är enligt Martin att minska markpackningen och att kunna precisionsanpassa odlingsinsatserna till mindre ytor än vad som är möjligt med större maskiner.

Var tionde dag flyger en drönare över fältet för att kontrollera grödan. Foto Hands Free Project.

Inga människor
Projekt Hands Free Hectare inledde årets odlingssäsong med att behandla fältet med en herbicid och sedan kombisåddes grödan med en direkt­såmaskin. Därefter vältades fältet och efter uppkomst har grödan överflugits var tionde dag med drönare som tagit multispektrala bilder som använts för att identifiera områden för provtagning. Fältprover har tagits med hjälp av en liten spadförsedd robot. Proverna ligger sedan tillsammans med bilder till grund för beslut om gödsling och växtskyddsbehandling.
Inga människor är tillåtna in på fältet förutom vid eventuella reparationer av maskinerna. För att göra det hela möjligt har en trädgårdstraktor utrustats med elektriska ställdon som sköter reglage för styrning, växling, hastighet och trepunktslyft.
Ställdonen är radiostyrda och kom­mandona kommer från ett auto­pilotsystem som hämtats från en drönare. Genom att lägga in orienteringspunkter på fältet har teamet bestämt traktorns körväg samt var redskapen ska höjas och sänkas, eller startas. Positionerna erhålls med RTK-justerad GPS.

”…vill bevisa att den går att genomföra med redan känd teknik”
Martin Abell, Harper Adams University

Känd teknik
Bakom projektet ligger Harper Adams University samt rådgivningsföretaget Precision Decisions. Budgeten för hårdvaran har satts relativt lågt, bara drygt 100 000 kronor, och alla maskiner som används går att köpa på den öppna marknaden. Förutom trädgårdstraktorn har teamet använt en 1,5 meter bred kombisåmaskin, som i vanliga fall används för att så täckgröda mellan raderna i vinodling. Sprutan är en konventionell traktormonterad spruta och kommer att användas för växtskyddsbehandling samt spridning av flytande växtnäring. Skörden kommer troligtvis att utföras med en parcelltröska. Arbete pågår fortfarande med att utrusta tröskan.
Av säkerhetsskäl har traktorn försetts med laser som känner av hinder och utlöser en autostoppfunktion.
”Lagkrav på säkerhetsfunktioner är ett hinder för utvecklingen”, menar Martin Abell och tillägger att han hoppas att utvecklingen av ny lagstiftning för förarlösa bilar kommer att ge draghjälp åt lantbruket.
”Min gissning är att små robotar för provtagning kommer att vara bland de första att användas i praktisk drift när lagstiftningen väl är på plats.”

Av Sofia Barreng