LA1905sid19a

LA1905sid19a

Kolinlagring vid optimal gödsling (rad 1 och 2) och vid jämförelse mellan konventionellt och ekologiskt höstvete(rad 3 och 4). Jämförelsen avser femårsmedeltal för avkastning 2013–2017 enligt Jordbruksverkets statistik.