LA1905sid19b

LA1905sid19b

Kolinlagring per kg tillfört kväve, brutto respektive minskat med utsläpp av klimatgaser från tillverkning av gödselmedel. Källa: Kätterer, Yara.