LA1905sid19c

LA1905sid19c

Kolinlagring i mark som funktion av avkastning brutto respektive med avdrag för utsläpp från tillverkning av gödselmedel. Egen beräkning.