Kycklingar_678x381_150

Kycklingar_678x381_150

Svensk fågelproduktion har 60 procent lägre ammoniakutsläpp per kg kött jämfört med genomsnittet i EU. Foto Sven Persson