MariaDonis_678xXXX

MariaDonis_678xXXX

”Utsläppen av klimatgaser per kilo svenskt kycklingkött sjönk med drygt 20 procent mellan 2001 och 2010. Nu är det dags att göra en ny uppföljning”, säger Maria Donis, Svensk Fågel.