horn3

horn3

Vid Fågeludden har en 20-miljonerssatsning gjorts av myndigheterna på servering och utställning. Där stannar de flesta besökarna.