Höstvetet klarar konkurrensen

Skörden av höstvete som andel av den totala spannmålsskörden exklusive rågvete och blandsäd 1983–2021. Källa Jordbruksverket.
Skörden av höstvete som andel av den totala spannmålsskörden exklusive rågvete och blandsäd 1983–2021. Källa Jordbruksverket.

Höstvetets ökande andel av den totala spannmålsarealen och andelen av den totala spannmålsskörden speglar grödans konkurrenskraft. För att ekonomiskt kunna konkurrera med höstvete måste vårsäden betalas 40–60 procent högre.

Läs mer i tidningen…

Som prenumerant kan du läsa både aktuellt nummer och tidigare utgåvor digitalt här!