Hur mycket mjölk ­producerar egentligen en ko?

mjölkkor

Att det är skillnad mellan den mjölk en ko producerar och den som slutligen levereras är lätt att förstå. Men är det rimligt att det skiljer 13 procent eller 1 200 kg mellan provmjölkning och medelinvägning? Om vi utgår från kokont­rollen, där 10 000 kg-­vallen bröts för ett par år sedan, låg produktionen förra året på 10 521 kg mjölk per ko eller drygt 11 000 kg omräknat till kg ECM. Det är en rätt imponerande produktion och skulle med strax under 300 000 mjölkkor motsvara en total produktion på 3 152 Mkg per år. Frågan är hur mycket av detta som är verklig leverans, det vill säga som lantbrukaren får betalt för?

Läs mer i tidningen…

Som prenumerant kan du läsa både aktuellt nummer och tidigare utgåvor digitalt här!