Identitet_2

Identitet_2

”Mycket av ekonomi­forskningen inom lantbruket har haft ett nationalekonomiskt perspektiv och lantbrukare har ofta förbisetts som ­entreprenörer”, säger Sarah Fitz-Koch, SLU.