Ingen vill träda fram

Flera av Skånemejeriers l­everantörer har hört av sig om upplevelser på samma tema, men ingen har velat träda fram med namn.

Kort efter publiceringen av artikel­n om Annefeldts gård, kom ett anonym­t brev till tidningens redaktion. I kuvertet fanns en kort berättelse med uppgifter om Bengt Perssons tillkorta­kommanden. Bilagt fanns en kopia på Anna Forslids beslut om att stänga av Bengt Persson som mjölkleverantör, daterat 110107. Sakinnehållet var känt av Lantbrukets Affärer sedan tidigare eftersom det fanns med i den bilaga som Skånemejerier ek för ingivit till tings­rätten i Malmö. Den av Forslid undertecknade originalhandlingen som här kopierats hade vi dock inte sett tidigare.

Ingen vill kännas vid brevet
För att ta reda på vem som skickat brevet, och varför, kontaktades Skåne­mejerier ek för:s ordförande Anders Rolfsson som via föreningens juridiska ombud lät meddela att ingen i styrelsen skickat brevet.
Därefter har Lantbrukets Affärer vid upprepade tillfällen sökt såväl Anna Forslid som Skånemejerier AB:s vd Björn Sederblad. Ingen av dem har svarat i telefon eller på inlästa meddelanden i telefonsvarare. Först när en telefon med för den uppringda okänt nummer användes svarade Anna Forslid. Något definitivt besked om brevet kom dock inte förrän efter två dagar och lika många påminnelser per mail. Då meddelade en jurist på Skånemejerier AB i ett längre mail att:
”Vare sig Skånemejerier AB eller Anna Forslid känner till vem som är avsändare till det brev du refererar till. Vi avböjer också att ta del av ytterligare spekulationer från din sida om vem som kan vara avsändare av brevet.”
Oavsett skribentens intentioner har brevet lyckats förmedla en känsla av krypande obehag. Kanske var det också dess enda syfte.

Klicka här för att läsa det anonyma brevet

Läs mer:

Godtyckligt och oförutsägbart

En berättelse som skapar obehag