Inhemsk_1

Inhemsk_1

”Kött- och mjölkproducenter i Skandinavien bör bara ersätta soja i foderstater om alternativen har likvärdig eller högre proteinskörd per hektar”, säger Stefan Wirsenius, forskare vid Chalmers.