sid44

sid44

Ingvar Persson på LRF Konsult i Umeå tycker att gårdar med hög dieselanvändning bör prioriteras först.