sid44_ill

sid44_ill

Sammanställning av 54 mjölkgårdar varav 17 var ekologiska och 37 konventionella