Islossning på ­Kemikalieinspektionen

Inför säsongen 2017 har Sveriges bönder fått tillgång till flera nya växtskyddsmedel.

Efter att under många år ha samlat ansökningarna på hög fick Kemikalieinspektionen under 2016 fart på verksamheten. Svenska lantbrukare har nu tillgång till preparat som många utländska kollegor fortfarande saknar.

Den oförmåga att godkänna ansökningar om produkt­godkännanden som Kemi­kalieinspektionen tidigare uppvisat förefaller ha gått över. De förändringar myndigheten gjort med exempelvis några nya mellanchefer, tydliga direktiv kring vad hand­läggarna ska väga in i sin prövning samt att en namnkunnig medarbetare bytt avdelning, förefaller ha gjort avtryck i verksamheten.

”Vi har gått från att ha varit akterseglade till att i vissa avseenden ha kommit i framkant i Europa”
Erik Moll, Dow

Myndigheten uppger nämligen att de under fjolåret godkände 35 nya preparat. En ordentlig ökning jämfört med föregående års resultat om nio. Totalt har 48 beslut fattats. Förutom god­kännanden består besluten av två avslag och elva ärenden som dragits tillbaka av ­sökanden. Avslagen var egentligen till antalet tre, men ett överklagades och undanröjdes. Bland de nya god­kännandena gömmer sig förvisso några gamla preparat med nya registreringsnummer, nya formuleringar, några Goltixpreparat samt några med nya huvudmän.

Flera rejäla nyheter
Klart är dock att svenska lantbrukare går in i säsongen med flera nyheter.
I vissa fall några rejäla nyheter. KemI ansåg till exempel under flera år att vad som allmänt kallades foppar, alltså aktiva substanser vars namn slutade på fop, inte hörde hemma i Sverige. En uppfattning de nu omprövat och godkänt Adamas Agil 100 SC innehållande propakizafop – en gräsherbicid som är regnfast efter bara en timme.
För något år sedan släppte de även igenom modern tids första 2,4 D, och i fjol kom nummer uppföljaren Mustang forte. Förutom 2,4 D innehåller Mustang forte även diflufenikan och den lite mer omstridda substansen aminopyralid.
Trots att KemI under året godkänt en hel del produkter har det nämligen inte varit helt friktionsfritt med alla ansökningar de haft uppe till granskning.

En lans för Lancelot
Myndigheten avslog nämligen Dows ansökan om att få Lancelot godkänd med hänvisning till att just amino­pyralid var mycket svårnedbrytbart i miljön. Företaget överklagade, och med villkor för användningen, godkände mark- och miljödomstolen preparatet. Ett beslut som banade vägen för Tombo och Mustang Forte.
De restriktioner som mark- och miljö­domstolen beslutade om avseende Lancelot kan vid första anblick förefalla omfattande, men är vid noggrannare kontroll till allra största delen enbart råd. Förutom krav på handskar och att hjälpredan ska användas gäller endast att halmen från behandlad gröda inte får föras bort från det egna företaget såvida det inte går till förbränning.
Erik Moll, Dow, medger dock att det finns substans i Kemis råd om en lite mer ordnad växtföljd. Aminopyralid riskerar nämligen att ge skador på efterföljande gröda.

I framkant
Det är egenskaper som en av företagets andra nyheter, Zypar, saknar. Preparatet innehåller aulex och florasulam och har bredare effekt än exempelvis Ariane eller Starane xl. Det är inte heller lika temperaturberoende, utan går att köra redan från några enstaka plusgrader. Trots lite krångel med Lancelot berättar Erik Moll om helt andra tongångar från KemI.
”Vi har gått från att ha varit akter­seglade till att i vissa avseenden ha kommit i framkant i Europa. Svenska lantbrukare har nu tillgång till preparat det är tveksamt om lantbrukare i exempelvis Tyskland hinner få innan säsongen”, förklarar Erik.

Breddad arsenal
Även Bayers Markus Pedersen menar att läget för de svenska lantbrukarna förbättrats i och islossningen hos KemI.
”Arsenalen har breddats med bra produkter och det är bra för svenskt lantbruk. Det är ett steg på vägen mot konkurrens på lika villkor”, förklarar han.
Bayer får nog också anses stå för den största nyheten i år, nämligen svamp­medlet Ascra Xpro, ett koncept ut­­vecklat för stråsäd, och Aviator som också ingår i Xpro-familjen vilken förväntas vara godkänd under mars månad. ­Markus berättar att fördelarna med Xpro är bland annat att formuleringen skapar ett större plantupptag snabbare.
”Redan efter 15 minuter är 70 procent av dosen upptagen av plantan. Inom en timme har även resten absorberats”, förklarar Markus.

Jämnstora droppar
Formuleringen gör även att det blir ett snävare storleksspektrum på sprut­dropparna. Med fler droppar i den storlek munstycket egentligen ska ge minskas avdriften samtidigt som täckningen förbättras. Formuleringen ska dessutom ge en förbättrad greeningeffekt, vilken dels stressar en redan pressad gröda mindre, dels stimulerar plantan i positiv riktning. Markus berättar till exempel om försök i vilka en behandling gett större flaggblad i vete.
Även när det gäller resistensbiten ska Xpro ha ett försprång. Ascra Xpro innehåller tre olika aktiva substanser med olika verkningssätt. Dessutom finns det större flexibilitet i de molekylära strukturerna. Om svamparna muterar i bindningsenzymen kan preparatet anpassa sig och ändå fästa, och på så vis överlista svampen och få effekt.
”Du har nästintill fullständig kors­resistens”, förklarar Markus.

Av Per-Ola Olsson