”Jämfört med vall är höstvete på slätten en baggis”

”Jag trivs med det jag gör och lever min dröm”, säger Per-Anders Andersson, grovfoderrådgivare på Lantmännens Växtråd med bas i Vetlanda. Han har blivit utsedd till årets rådgivare av Branschrådet för lantbrukets rådgivningsföretag. ”Det är att få jobba med att ta hela problematiken i vallodlingen och ta in det i Lantmännen med hela det företagets kapacitet.”
Per-Anders har en lång bakgrund som rådgivare, först efter lantmästarexamen på Hushållningssällskapet i Jönköping och sedan som verksam i eget företag under tio år. Basen har hela tiden varit småländska höglandet med de både små och stora mjölkföretag som präglar området. På sällskapet var Per-Anders med och byggde upp en grupp med HIR-rådgivare.
”Vi trivdes bra, men efter nästan 20 år på samma arbetsplats början man närma sig rutinens brant, och det föll sig i stället helt naturligt att starta eget”, berättar Per-Anders.
Sedan hösten 2016 är det Lantmännens kunder som får dra nytta av hans kunskaper och erfarenhet.
”Jag har en tjänst där jag på ena halvan får fortsätta jobba som rådgivare och på andra halvan jobbar inåt i organisationen som expert och resurs för Lantmännen Lantbruk.”
Per-Anders menar att det är extra spännande att arbeta med en så komplex gröda som vall.
”Jämfört med en höstvetegröda på slätten är vallen helt annorlunda med flera arter, olika skördesystem och skörde- och konserveringsteknik. Men det är också det som gör jobbet så roligt och jag får verkligen nytta av min erfarenhet.”
Det har inte heller blivit lättare av att både 2017 och 2018 bjöd på extrema förhållanden med en mycket regnig höst ena året och värme och torka det andra.
”Den viktigaste lärdomen vi kunnat dra av 2018 är att det gäller att ha en buffert på grovfoder med större areal. Vi ser också ett ökat intresse för handel med grovfoder.”
Vi passar på att gratulera Per Anders till utmärkelsen Årets rådgivarinsats.
”Jag är så klart jätteglad och tycker att det är fantastiskt roligt. Och eftersom jag blivit nominerad av en av mina kunder känner jag mig extra hedrad”, säger Per-Anders avslutningsvis.

Lennart Wikström