LA2005sid32a

LA2005sid32a

”Jordhälsa är en av flera parametrar som påverkar vid markaffärer”, konstaterar Janne Nilsson, fastighetsmäklare på Ludvig & Co. Foto: Ludvig & Company