sid8

sid8

Ett totalförbud av glyfosat skulle enligt vissa beräkningar kosta svenskt lantbruk mellan en och två miljarder kronor. Foto MostPhotos