Klimatsmart kan gynna_3

Klimatsmart kan gynna_3

”De livsmedel vi äter måste bli bättre ur klimatsynpunkt, och vi måste också ändra våra kostvanor”, säger Ulf ­Sonesson, SP Food and Bioscience (fd SIK).