LA2005sid16

LA2005sid16

Kolbalans på en växtodlingsgård i södra Sverige, cirka 400 ha. Sammanlagt tillförs 6 800 ton koldioxid som binds i biomassa och i form av bränslen och biogödsel. Av detta förs cirka 3 500 ton bort i form av skörd, drygt 700 ton lagras in som markkol och 134 ton avgår genom förbränning. Återstoden, cirka 2 500 ton, avgår genom biologisk nedbrytning ovan och under mark.