Kan EU lägga sig i lagom, eller kommer det att krävas ett nytt direktiv för att jorden ska behålla masken?