Koll på kostnader och uppföljning viktigt inför våren 2022

Johan Lagerholm
”Uppföljning av grödan och en anpassning av kvävet under odlingssäsongen betyder mer än att minska totalgivan”, säger Johan Lagerholm, Växtråd.

Fjolårets vårbruk i Mellansverige var en stor utmaning och många hann knappt så hela sin areal mellan regnen. Med den erfarenheten i bagaget och med dagens höga priser på både växtnäring och avsalu så finns det många aspekter att ha i åtanke inför våren 2022. Alternativ till vårsäd är lockande men de lantbrukare som har köpt gödselmedel innan prisstegringen kan ändå räkna med en bra ekonomi för stråsäd.

Läs mer i tidningen…

Som prenumerant kan du läsa både aktuellt nummer och tidigare utgåvor digitalt här!