”Det är viktigt att kunna visa vad olika åtgärder betyder och att lantbrukarna har allt att vinna på en uthållig strategi”, säger Oskar Björling, Syngenta. Foto Emma Vendel