Konstruerade egen täckdikningsmaskin

För ökad avverkning och bättre förarkomfort har Medins Maskin skräddarsytt sin nya täckdikningsmaskin.

När konkurrenten köpte täckdikningsmaskin gick startskottet för Markus Medin. Även han måste uppgradera maskinparken.  Men först satte han sig vid ritbordet. ”Maskinerna på marknaden arbetade med gammal teknik. Jag ville ha moderna grejor.”

Det regnar och snöar om vartannat när arbetslaget från Medins Maskin sätter svärdet i backen och börjar lägga dräneringsslang på Tösta gård utanför sörmländska Hölö. Markus bror Helge sitter i hytten på täckdiknings­maskinen, hans far Johan är spadgubbe och Markus själv är på väg för att klara av en transport. Kring den stora maskinen arbetar även en grävare och en traktor med vagn för grusning i diket.
Själva dikningen klarar dock maskinen helt själv och det är det som gör den unik. Markus nya maskin är helt fullproppad med elektronik och sköter själv både navigering och styrning av samtliga funktioner.
”Mitt mål var att få en bättre arbetsmiljö och en mer effektiv maskin, och det tycker jag att jag har lyckats med. Det är andra säsongen vi kör och det är bara några små justeringar som behöver göras.”

Omoderna maskiner
Resan mot den nya maskinen började 2013 då Markus insåg att hans täckdikningsutrustning började kännas otillräcklig. Redan den var en upp­finning som han skapat tillsammans med fadern Johan. Att själv bestämma hur hans viktigaste arbetsverktyg skulle se ut och fungera var alltså ingen ny tanke. Skillnaden i omfattning på projektet var dock enorm. Den här gången skulle det inte bli ett traktordrivet aggregat utan en komplett självgående maskin.
”Under många år har täckdikningen gått på sparlåga i Sverige och Europa. Det har medfört att maskinerna inte genomgått någon utveckling”, säger Markus och jämför med bilbranschen.
”Marknadens dikningsmaskiner var som gamla Volvo 740. Det vill ingen köra idag.”

I hytten visas alla funktioner på skärmar. Maskinens styrsystem sköter det mesta helt automatiskt.

Samarbetspartner
Markus började sondera marknaden efter en samarbetspartner och tiden visade sig vara rätt. Han träffade på holländska bolaget Barth som just köpt upp en konkursad tillverkare för att starta på ny kula. Tillsammans inledde de ett utvecklingsprojekt som skulle komma att ta ungefär ett år.
”Mitt mål med maskinen var att den skulle bli bäst i världen och det stämde bra med Barths filosofi. De ville tillverka unika och kundanpassade maskiner, inga mängdanpassade standard­lösningar. Det passade bra med mina önskemål och gav dem ett tillfälle att visa vad de kunde.”
Till säsongen 2015 fick Markus sin nya maskin levererad till sitt företag på östgötska Vikbolandet. Sedan dess har han ställt ut den på Borgeby Fältdagar och fått stor uppmärksamhet bland kunder.

Strukturkalkning
Uppdragsgivaren för dagen, Nils Söderberg, har köpt till mark till gården och ser stora fördelar med att täckdika.
”Det handlar inte bara om de självklara fördelarna utan även om miljön”, konstaterar han.
”Jag tycker att det borde utgå stöd för täckdikning, liksom det gör för strukturkalkning. Speciellt som en strukturkalkning inte ger full effekt om fältet inte är väl dränerat.”
Nils far Staffan håller med och poängterar att dagens lantbruk har högre ställda krav på framkomlighet än tidigare.
”Dels är maskinerna tyngre, dels är tiden pressad och det har blivit viktigare att kunna köra hela fälten på en gång. Det går inte längre att återkomma senare till ett blött ställe”, menar Staffan.

Dokumentation
Samtidigt konstaterar Staffan att den täckdikning som redan finns i backen är mycket välgjord.
”Det dikades här för snart hundra år sedan och det är inget fel på rören. Däremot har det slammat igen runt dem och det är därför vi måste göra om dikningen.”
Projektet omfattar 30 hektar som ska få ett helt nytt system av täckdiken och öppna diken kring fältkanterna. Den här gången blir det också extra mycket grus över slangarna för att öka livslängden.
Att valet föll just på Markus och hans nya maskin berodde inte enbart på den tekniska utrustningen, Markus dokumenterar all dikning med flygfoton och GPS-filer med RTK-noggrannhet, något som Staffan särskilt uppskattar.

Helge, Markus och Johan Medin samarbetar kring den nya maskinen.

Navigerar i tre led
Inne i hytten på jättemaskinen ser det ut som i de flesta av dagens arbetsmaskiner. Skärmar och joysticks, samt en bekväm stol. För att ytterligare förbättra arbetsmiljön är hela hytten vridbar.
Det blivande täckdikningssystemet är planerat på kontoret med hjälp av fältdata insamlade med fyrhjuling och GPS. När samtliga diken, lutningar, brunnar med mera är definierade matas hela planen in i maskinens datorsystem.
Med en egen basstation höjer Markus noggrannheten på den geografiska ­placeringen av dikena. Maskinen navigerar och gräver sedan helt automatiskt med hjälp av ett 3D-styrsystem från Trimble som har stora likheter med grävsystemen i dagens grävmaskiner. Här är dock ytterligare ett steg taget, det är inte föraren som styr med hjälp av instruktioner på en skärm, maskinen styr i det närmaste helt själv.

Närmare gränsen
Parallellt med positioneringssystemet finns ett datorsystem som styr maskinens olika funktioner och det är här som det unika kommer in. Systemet uppfyller Markus minsta önskemål och är konstruerat i samarbete med holländska maskintillverkaren.
”Ett exempel är körhastigheten. Jag har en rejäl motor på maskinen och om jag hade kört manuellt hade jag lätt kört för fort, vilket kan leda till att svärdet lyfter ur marken. Här styr istället maskinen alla komponenter och anpassar dem inbördes.”
Resultatet blir att Markus kan köra närmare gränsen för vad som är optimalt och därmed höja kapaciteten på maskinen.
”Jag blir heller inte lika trött som förare och risken att göra fel minskar eftersom datorn övervakar allt. Till exempel har jag en funktion som slår av alla system så fort maskinen stöter på en sten. Meningen är att föraren ska övervaka maskinen snarare än styra den.”
Trots en rejäl investering i den nya maskinen har Markus valt att sätta samma pris per meter dike som han hade tidigare. Han menar att affären tack vare maskinens höga effektivitet går ihop väl både för honom och kunden.

Av Sofia Barreng