Två tidningar blir en – Lantbrukets Affärer blir större

Vi har beslutat att slå ihop vår specialtidning Lantbrukets Affärer Mjölk med modertidningen Lantbrukets Affärer. Detta görs från och med nu, i juli 2018.

Det finns flera anledningar till förändringen, bland annat önskemål från läse-kretsen då mycket av det som vi publicerar i Lantbrukets Affärer även berör företagare med djurproduktion. Det blir samtidigt en effektivisering i vår tidningsproduktion.
Upplagan på Lantbrukets Affärer blir därmed större då de båda tidningarnas prenumerationsregister slås ihop. Även antalet sidor i varje utgåva ökar.
Varje nummer av Lantbrukets Affärer (12 nr/år) kommer från och med nu att innehålla mer redaktionellt material som berör djur-produktion än tidigare. 
Samtidigt fortsätter vi att skriva om strategiska frågor inom växtodling, företagsledning, ekonomi, näringspolitik, forskning, mm.
Alla ni som prenumererar på LA Mjölk kommer att få Lantbrukets Affärer under hösten och när er prenumeration löper ut, kommer ett nytt erbjudande från oss.