Lantbrukaren: ”Vi kan inte bara låta ­kommunen köra över oss”

Tjänstemän som går förbi politikerna och fattar egna beslut riskerar att skada både lantbrukarna och vattenkvaliteten. Det menar lantbrukaren Lars-Gustav Linde.

En av de med synpunkter på hur vattenskyddsområdena hanteras är Lars-Gustav Linde, ­Grönljung utanför Klågerup i Skåne. Han berättar att politikerna i Svedala kommun har satt gränsen för läckage till 0,2 mikrogram på två meters djup i Macro db-simuleringarna, en gräns Lars-Gustav kan ha förståelse för.
”Politikerna försökte ändå lyssna på oss lantbrukare, men sedan körde tjänste­männen över politikerna och sänkte gränsen till 0,1 mikrogram”, berättar Lars-Gustav.

Mindre hållbart
Han är djupt tveksam till att en så låg gräns som 0,1 mikrogram i ett längre perspektiv verkligen skyddar vattnet. Han menar att växtföljden blir väldigt ensidig och i längden leder till ett större behov av bekämpning.
”Ärtor blir helt omöjligt att odla. Raps blir i princip omöjligt. Utan avbrottsgrödor försvinner våra möjligheter till en miljöanpassad växtodling. Och vad är nästa? Kommer jag ens få köra gödsel om vattnet ska vara av dricksvatten­kvalitet två meter ner”, frågar han.
Han har nu överklagat kommunens beslut till länsstyrelsen. Får han inte rätt där tar han ärendet till Mark- och miljödomstolen. Han uppmanar sina kollegor att göra detsamma.

Stora värden på spel
”Vi kan inte vara snälla och bara låta kommunen köra över oss. Det är alldeles för stora värden som står på spel”, menar Lars-Gustav.
Han pekar dels på en överhängande risk att ingen orkar slåss med kommu­nerna om vattenskyddet och väljer andra yrken, dels på att den mark som ligger inom vattenskyddsområde förlorar i värde.
”Jag har fått till svar att jag ju kan odla vall, men jag måste ju ha ­avsättning för min gröda. Tjänstemännen jävlas med oss för att det inte kostar dem något. Det är ju vi lantbrukare som står med alla kostnader”, suckar han.

Inte rädd
Lars-Gustav medger att relationen med några av kommunens tjänstemän inte är helt friktionsfri. Det hela började med att Lars-Gustav var för sen med att skicka in sin ansökan om att få sprida växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde, något den kommunala tjänstemannen valde att åtalsanmäla honom för. Lars-Gustav betonar att han inte hade utfört någon behandling eller något annat. Det enda han hade gjort var att inte skicka in sina papper före utsatt datum. Åklagaren lade självklart ner ärendet.
Lars-Gustav menar att det är viktigt att lantbrukarna öppet vågar berätta hur kommunerna behandlar dem och deras ärenden, även om det kanske bär emot.
”Jag är inte rädd för tjänstemännen. De kan inte göra mig mer illa”, säger han.

Tillbaka till nämnden
Ordförande för bygg- och miljön­ämnden i Svedala kommun, moderaten Sverker Nordgren, har i nuläget ingen kommentar till uppgiften att tjänste­männen gått förbi politikerna och beslutat om egna gränsvärden. Stämmer påståendet är det något han ogillar. Nämnden kommer dock efter att LRF indikerat samma sak som Lars-Gustav att ta upp frågan på nästa möte.
”PPP är en rimlig princip men vi ska göra som alla andra. Inte vara bättre”, säger han.

Av Per-Ola Olsson