Lantmännens bokslut för 2020: Vi ska fortsätta leverera på den nivå vi nått

”Vi får inte tappa bort att Lantmännens verksamhet inte bara handlar om resultatet. Vi måste hela tiden jobba på att uppnå en bättre medlemsnytta”, säger en nöjd Per Olof Nyman.

”Till 2022 ska resultatet nå två miljarder kronor”, sa Lantmännens vd Per Olof Nyman på stämman 2018. Den utfästelsen hölls med råge, koncernens resultat för 2020 blev 2041 miljoner kronor, liksom en rad andra variabler i bokslutet det bästa någonsin.

År 2015 föll de sista synergieffekterna på plats i Lantmännen och koncernens resultat började dra i väg uppåt. Det kom en liten utplaning 2017, kanske var det den som triggade Per Olof Nyman att surra sig vid masten och lova att resultatet inte fick stanna på 1,5-miljardersnivån utan måste upp ytterligare en halv miljard.

Hur som helst kunde han då inte förutse att två katastrofår skulle följa tätt inpå varandra, 2018 torkade runt en kvarts miljard kronor bort från det årets resultat och pandemiåret 2020 bedöms ha dragit ned koncernens resultat med cirka 325 miljoner kronor.

Fortsatt leverans
Ändå blev det kvar 2041 miljoner. Kommer du med en ny utfästelse kring resultatet på stämman i vår?

”Inte mer än att vi ska fortsätta leverera på den nivå vi nått, över två miljarder, under en normal affärscykel”, säger Per Olof Nyman. ”Att pandemin inte är över än utgör ett osäkerhetsmoment som gör att det vore fel att nu sätta upp nya resultatmål i siffror. Dessutom får vi inte tappa bort att Lantmännens verksamhet inte bara handlar om resultatet, vi måste hela tiden jobba på att uppnå en bättre medlemsnytta.”

Vad tänker du på då?

”Vi har ett tydligt uppdrag från medlemmarna om att bidra till att utveckla svenskt lantbruk i positiv riktning. Det handlar i hög grad om att driva och utveckla spannmålsvärdekedjan och det arbetet kommer att fortsätta även utanför Sveriges gränser.”

Balanserande verksamheter
”Vi har andra verksamheter som bidrar till balansen i företaget och att optimera kapitalet”, fortsätter Per Olof Nyman. ”Affärsområde Swecon har vuxit snabbt och blivit en väldigt viktig del av Lantmännen. Trots svackan på marknaden för anläggningsmaskiner under första halvåret så lyckades verksamheten komma tillbaka andra halvåret och levererade sitt näst bästa resultat någonsin, 505 miljoner SEK jämfört med 514 året innan.”

Det ligger i sakens natur att Division Livsmedel tagit mest stryk av pandemin. Särskilt är det foodserviceverksamheten inom framför allt Lantmännen Unibake som drabbats när marknader som hotell, restaurang och flygbolag temporärt har tappat fotfästet.

I den finansiella rapporten får Unibake lovord för att framgångsrikt ha minskat sina kostnader och anpassat produktionen. Även Cerealia får ett erkännande för att ”ha fortsatt stabilisera och effektivisera sin verksamhet och har markant förbättrat sitt resultat jämfört med förra året.”

Mörkat Cerealia
Den upplysningen blir dock rätt poänglös för den vanlige läsaren eftersom Lantmännen inte har något eget rapporteringssystem för Cerealia och därför inte heller några offentliga siffror, något som vi på Lantbrukets Affärer även tidigare har klagat på.

Transparens har ju inte utan anledning blivit ett honnörsord under senare år. Varför ska Cerealia undantas från det när ni lättat på förlåten kring Agroetanol?

”Särredovisningen för Cerealia togs bort före min tid eftersom de inte ville ge våra konkurrente­r för mycket insyn i företaget”, svarar Per Olof Nyman. ”Frågan är relevant, men vi är inte där än. Dessutom är det en styrelsefråga också.”

Av Sven-Olov Lööv