lat2

lat2

Mirjam Nestor på Naturvårdsverket välkomnar fler ansökningar inom Klimatklivet från lantbrukare.
”Vi har en plan för att vinkla det mer till lantbruket”, säger hon.