Ledningens_2

Ledningens_2

”Det är svårt att sia om CKBs framtid eftersom ingen av oss som arbetar där vet hur dekanen egentligen tänker”, säger Jenny Kreuger, fd föreståndare, CKB.