Ledningens_3

Ledningens_3

Dekanus Torleif Härd försöker tona ner diskussionen kring CKBs framtid ställer sig frågande till varför och hur uppgifterna kommer ut.