Linser – nästa svenska proteingröda?

Linser
Linser är lågväxande, så det gäller att ha lagt möda på förarbetet för så jämna fält som möjligt. Fältvandringar har samlat många intresserade.

Blir gula linser nästa stora proteingröda på svenska åkrar? Försöken hittills i Lantmännens regi verkar i alla fall lovande. Nu skalas försöket upp.

Det som händer i om­världen visar att det behöver odlas mer gröna ­proteiner i Sverige, speciellt efter­som konsumenterna efterfrågar sådana allt mer.

”Det är enkelt att importera idag, men det behövs en odlingsstrategi för att odla mer själva. Vi håller nu främst på att lära oss odla den typen av grödor. Det finns ju ingen tradition här, men vi håller på att lära oss”, säger projektledaren ­Margaretha Månsson på Lantmännen R&D.

Läs mer i tidningen…

Som prenumerant kan du läsa både aktuellt nummer och tidigare utgåvor digitalt här!